Καλάθι

Όροι Χρήσης

ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Ο παρών ιστότοπος αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων ARTEON Ο.Ε. μέσω διαδικτύου της επιχείρησης με την επωνυμία " Αδαμόπουλος Στ Ξενοφών" και διακριτικό τίτλο ''ARTEON'' (Α.Φ.Μ. 801763795 , Δ.Ο.Υ. A΄ Θεσσαλονίκης) που εδρεύει στην Ελλάδα, Λαδάδικα Θεσσαλονίκης.

 

Οι παρόντες γενικοί όροι έχουν σκοπό να διατυπώσουν κατά τρόπο σαφή και κατανοητό, τηρουμένης της αρχής της καλής πίστης και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, τους όρους που διέπουν και ρυθμίζουν τις σχέσεις της Εταιρείας με τον εκάστοτε επισκέπτη ή/και πελάτη του Καταστήματος, σύμφωνα με τον Νόμο 2251/1994 περί «Προστασίας Καταναλωτών» και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν στην εμπορία από απόσταση και το Νόμο 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων», ως ισχύουν σήμερα. Η πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή σας με το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα διέπεται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ,ΠΔ 131/2003).

 

Επισκεπτόμενοι τον παρόντα ιστότοπο ή κάνοντας χρήση του υλικού που περιέχεται στις ιστοσελίδες αυτές, γίνεστε αποδέκτες των παρακάτω όρων. Παρακαλούμε πριν προχωρήσετε στην περιήγησή σας να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Ο παρών ιστότοπος αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων ARTEON Ο.Ε. μέσω διαδικτύου της επιχείρησης με την επωνυμία " Αδαμόπουλος Στ Ξενοφών" και διακριτικό τίτλο ''ARTEON'' (Α.Φ.Μ. 801763795 , Δ.Ο.Υ. A΄ Θεσσαλονίκης) που εδρεύει στην Ελλάδα, Λαδάδικα Θεσσαλονίκης.

 

Οι παρόντες γενικοί όροι έχουν σκοπό να διατυπώσουν κατά τρόπο σαφή και κατανοητό, τηρουμένης της αρχής της καλής πίστης και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, τους όρους που διέπουν και ρυθμίζουν τις σχέσεις της Εταιρείας με τον εκάστοτε επισκέπτη ή/και πελάτη του Καταστήματος, σύμφωνα με τον Νόμο 2251/1994 περί «Προστασίας Καταναλωτών» και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν στην εμπορία από απόσταση και το Νόμο 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων», ως ισχύουν σήμερα. Η πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή σας με το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα διέπεται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ,ΠΔ 131/2003).

 

Επισκεπτόμενοι τον παρόντα ιστότοπο ή κάνοντας χρήση του υλικού που περιέχεται στις ιστοσελίδες αυτές, γίνεστε αποδέκτες των παρακάτω όρων. Παρακαλούμε πριν προχωρήσετε στην περιήγησή σας να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ARTEON Ο.Ε. έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει μέσω φωτογραφιών και σχολίων. Ωστόσο ο παρών ιστότοπος είναι πιθανόν να περιέχει σφάλματα και δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και περιγραφών που περιέχει.

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Η ARTEON Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη σε αυτούς.

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η ARTEON Ο.Ε. εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ,ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπεριληφθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998,79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το νόμο και μόνον κατόπιν δικής σας συναίνεσης και αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να προβεί σε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία προς οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Με την παραχώρηση των προσωπικών σας στοιχείων συμφωνείτε ότι δεν περιέχουν στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή κατά κάποιο τρόπο ακατάλληλα για χρήση. Κατόπιν αιτήσεως σας, τα προσωπικά σας στοιχεία διαγράφονται οριστικά από τη βάση δεδομένων μας.

 

 

COOKIES

Όπως κάθε ιστότοπος στο διαδίκτυο έτσι και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί cookies.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο και συμφωνώντας σε αυτήν την πολιτική, συναινείτε στην χρήση των cookies σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής.

Τα cookies είναι αρχεία, τα οποία περιλαμβάνουν συχνά μοναδικά αναγνωριστικά, τα οποία αποστέλλονται από διακομιστές ιστού σε προγράμματα περιήγησης ιστού και τα οποία στη συνέχεια μπορούν να σταλούν ξανά στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διακομιστές ιστού για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση χρηστών καθώς περιηγούνται σε διαφορετικές σελίδες σε έναν ιστότοπο και για τον εντοπισμό χρηστών που επιστρέφουν σε έναν ιστότοπο.

Τα cookies δεν περιέχουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά, αλλά οι προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς ενδέχεται να συνδέονται από εμάς με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και αποκτώνται από cookies.

 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που αποκτάμε από τη χρήση των cookies μας για τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. να αναγνωρίζουμε τον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο
  2. να σας εντοπίσουμε κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο ώστε να ενεργοποιηθεί η χρήση οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων ηλεκτρονικού εμπορίου
  3. να βελτιωθεί η χρηστικότητα του ιστοτόπου
  4. να γίνει ανάλυση της χρήσης του δικτυακού τόπου
  5. τη διαχείριση της ιστοσελίδας
  6. να προσωποποιήσουμε τον ιστότοπο για εσάς, συμπεριλαμβανομένης της στόχευσης διαφημίσεων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα.

Yπάρχει η δυνατότητα αν το επιθυμεί κανείς να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα cookies στον σκληρό του δίσκο, να επιλέξει να απορρίψει την εγκατάσταση νέων cookies στον υπολογιστή του ή και να ερωτάτε εάν επιθυμεί ένα cookie να εγκατασταθεί στον υπολογιστή του.

 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Ο παρών ιστότοπος μπορεί να συμπεριλαμβάνει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβασή σας σε αυτές. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών είναι ιδιοκτησία και ευθύνη τρίτων.

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες/ πελάτες του να επιλέξουν αν επιθυμούν να ενημερώνονται για τα νέα της εταιρείας, για τα νέα προϊόντα αυτής καθώς και για προσφορές και υπηρεσίες με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή στο τηλέφωνο. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα διακοπής της εν λόγω υπηρεσίας με αποστολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@arteon.eu.

 

 

ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ

Τα προϊόντα που πωλούνται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα είναι προϊόντα σχεδιασμού και κατασκευής της ARTEON Ο.Ε..

Οι τιμές που αναγράφονται δίπλα σε κάθε προϊόν περιλαμβάνουν το ΦΠΑ (24%).

Το κατάστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση.

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η υποβολή παραγγελίας προϊόντων αποτελεί δεσμευτική πρόταση αγοράς αυτών στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, όπως αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούσθε ως πελάτης. Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από την εταιρεία με την αποστολή έγγραφης επιβεβαίωσης (confirmation email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που υποδείξατε κατά την υποβολή των στοιχείων σας στη βάση δεδομένων μας. Σε περίπτωση που δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αμέσως με το κατάστημα στη διεύθυνση sales@arteon.eu προκειμένου να ζητήσετε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή της παραγγελίας σας.

 

Για οποιαδήποτε ακύρωση παραγγελίας (ολική ή μερική) θα πρέπει να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο sales@arteon.eu, ή να τηλεφωνήσετε στο 2310 535666. Δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας υπάρχει καθ’όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας της και εφόσον δεν έχετε λάβει ακόμη ενημέρωση για την αποστολή της. Από τη στιγμή που ο πελάτης έχει ενημερωθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή της παραγγελίας, τυχόν ακύρωση δε γίνεται αποδεκτή.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην προτεραιότητά μας είναι η άμεση και άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Προσπαθούμε καθημερινά να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη και επιθυμία.

Για οτιδήποτε θελήσετε να μας ρωτήσετε θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας απαντήσουμε.

 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο καθημερινά από τις 8:30-16:00, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-543311, να μας στείλετε e-mail στο sales@arteon.eu ή να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας μας με τον τίτλο “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ”

Για οτιδήποτε θελήσετε να μας ρωτήσετε θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας απαντήσουμε.