Καλάθι

Υπηρεσία Επισκευών

Η ARTEON με την απόδειξη αγοράς πιστοποιεί τη γνησιότητα του προϊόντος και εγγυάται για την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιεί και την ποιότητα κατασκευής των κοσμημάτων.

Με την παρουσία της απόδειξης αγοράς εντός 6 μηνών από την ημερομηνία αγοράς η ARTEON αναλαμβάνει την επισκευή των κοσμημάτων σας χωρίς χρέωση της υπηρεσίας.

Σε περίπτωση απώλειας στοιχείου του κοσμήματος, ολικής καταστροφής ή προσπάθεια επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο άτομο θα υπάρξει χρέωση για την οποία θα σας ενημερώσουμε και θα περιμένουμε την έγκρισή σας πριν προβούμε στην αποστολή.

Μετά το πέρας του εξαμήνου ο αποστολέας χρεώνεται για κάθε είδους επισκευή.